Voortzetting Cariben programma met tien miljoen euro

Het ministerie van OCW heeft besloten de financiering van het Cariben onderzoeksprogramma voort te zetten. Met 10 miljoen euro kan NWO het Cariben programma de komende 5 jaar verder uitbouwen. Daarvoor gaat NWO eerst een kennisagenda ontwikkelen.

Het programma ‘Caribisch onderzoek: een multidisciplinaire benadering’ is in 2013 opgezet ter versterking van het onderzoek naar (en op) de zes eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. OCW is zeer tevreden met de manier waarop NWO het Cariben onderzoeksprogramma vorm heeft gegeven. Onderzoek is van groot belang voor de uitdagingen op de eilanden, net als de opbouw van capaciteit en kennis. De interesse van onderzoekers en stakeholders voor het onderzoeksprogramma was zeer groot. Om die redenen heeft OCW besloten tot de voortzetting van het programma, met nieuw budget. 

Binnen het programma zijn tot nu toe twee multidisciplinaire calls uitgezet. De meeste projecten uit de eerste call richtten zich op de aard- en levenswetenschappen; de tweede call was vooral gericht op regionale medewerking en impact en leverde vooral projecten uit de sociale wetenschappen op. Het vervolg van het programma zal naar verwachting breed interdisciplinair zijn. Autonome onderzoekslijnen moeten bij elkaar komen met verbindingen naar relevante routes uit de Nationale Wetenschapsagenda NWA. Het CNSI, het onderzoeksinstituut op St. Eustatius, zal ook een rol krijgen binnen het Cariben onderzoeksprogramma. 

Kennisagenda

Voor de verdere uitvoering van het programma zal eerst een inventarisatie van de onderzoeksactiviteiten in het Nederlands Caribisch gebied worden gemaakt. Er is op dit moment weinig zicht op welk onderzoek er vanuit verschillende initiatieven nu plaats vindt; het beeld is versnipperd.

Mede op basis van de inventarisatie volgt daarna, in samenwerking met relevante stakeholders, de opstelling van een kennisagenda. Daarin moeten ook de prioriteiten van de eilanden zelf aan bod komen, in verbinding met de Unesco prioriteiten voor Small Island Development States (SIDS) en de Sustainable Development Goals (SDG’s). De kennisagenda zal fundamenteel tot praktijkgericht onderzoek bestrijken. Pas op basis van de kennisagenda zal NWO invulling gaan geven aan verdere subsidierondes.

Bron: NWO