Op naar een Caribische kennisagenda

Wetenschap vraagt mening Caribische bewoners en instellingen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) nodigt inwoners en organisaties van de Caribische eilanden uit om hun vragen aan de wetenschap in te sturen. Hiermee wil NWO een agenda maken die de belangrijkste wetenschappelijke en maatschappe­lijke kennisvragen benoemt en die richting zal geven aan het onderzoek van de komende jaren.

Is er bijvoorbeeld meer onderzoek nodig naar klimaatverandering of het koraal? Moet er meer kennis komen over de economische ontwikkeling van de eilanden? Welke vragen spelen in het onderwijsveld? Wat zijn de meest prangende vragen op het terrein van voeding en gezondheid?

Met dit initiatief wil NWO het toekomstige onderzoek goed laten aansluiten bij actuele vragen en ontwikkelingen in de Caribische regio. “We kiezen er bewust voor om zowel organisaties als inwoners deze vragen voor te leggen; dat levert een gevarieerd beeld.” Aldus Josef Stuefer, programma-manager Cariben van NWO.

Inwoners en medewerkers van organisaties op Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius, St. Maarten en Saba kunnen via de website CaribbeanResearch.nl hun vragen tot 15 september 2019 insturen. De enquête is in drie talen beschikbaar; Nederlands, Engels en Papiaments. Gekoppeld aan ervaringen uit het bestaande NWO-onderzoeksprogramma voor de Cariben en een inventarisatie van lopende kennisprojecten zal dit eind-2019 uitmonden in een kennis­agenda voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

www.CaribbeanResearch.nl