Waarom deze enquête?

Onderzoekers zijn nieuwsgierig. Ze lossen graag vragen op. Welke vragen het meest actueel zijn in het Caribisch gebied of welke problemen het eerste een oplossing nodig hebben, dáár hebben we uw hulp bij nodig. Omdat COVID-19 een grote impact heeft op veel onderwerpen vragen wij u om de eerder (in 2019) opgehaalde input aan te vullen.

Onderzoeksprogramma

Sinds 2013 voert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in opdracht van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) een onderzoeksprogramma uit dat speciaal gericht is op de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Op naar een kennisagenda voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk

Met een kennisagenda kunnen we de voornaamste wetenschappelijke en maatschappelijke vragen benoemen. Daarvoor willen we weten wat de wetenschap volgens de mensen en instellingen op de eilanden het beste kan onderzoeken. Zo kunnen we samen bepalen wat de speerpunten voor toekomstig onderzoek moeten zijn. Tegelijk laat deze werkwijze het wetenschappelijk onderzoek goed aansluiten bij actuele vragen en ontwikkelingen in de Caribische regio.

Denk mee

Van gezondheid, culturele identiteit, economische ontwikkeling tot klimaatverandering en biodiversiteit — de wetenschap is breed. Met deze enquête nodigen we iedereen op Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius, St. Maarten en Saba uit om mee te denken over vragen voor de nieuwe kennisagenda.

Looptijd van de enquête en vervolgtraject

De enquête kan tot 15 januari 2022 worden ingevuld. De input wordt met de in 2019 opgehaalde reacties gebundeld en vervolgens in een dialoog met burgers en belanghebbenden besproken. Dit zal uiteindelijk resulteren in een breed gedragen kennisagenda voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.