Waarom deze enquête?

Onderzoekers zijn nieuwsgierig. Ze lossen graag vragen op. Welke vragen het meest actueel zijn in het Caribisch gebied of welke problemen het eerste een oplossing nodig hebben, dáár hebben we uw hulp bij nodig.

Onderzoeksprogramma

Sinds 2012 voert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in opdracht van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) een onderzoeksprogramma uit dat speciaal gericht is op de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. NWO heeft recentelijk al haar subsidieinstrumenten opengesteld voor onderzoekers in dienst van Caribische universiteiten. Daarnaast is er een inventarisatie gemaakt van lopende kennisprojecten die zich richten op de Caribische eilanden van het Koninkrijk.

Op naar een kennisagenda voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk

De kennis en ervaringen uit het eerste fase van het onderzoeksprogramma en de gemaakte inventarisatie van lopende kennisprojecten zijn een goed vertrekpunt voor het maken van een ‘kennisagenda’. Met een kennisagenda kunnen we de voornaamste wetenschappelijke en maatschappelijke vragen benoemen. Echter, we willen ook weten wat de wetenschap volgens de mensen en instellingen op de eilanden het beste kan onderzoeken. Zo kunnen we samen bepalen wat de speerpunten voor toekomstig onderzoek moeten zijn. Tegelijk laat deze werkwijze het wetenschappelijk onderzoek goed aansluiten bij actuele vragen en ontwikkelingen in de Caribische regio.

Denk mee

Van gezondheid, culturele identiteit, economische ontwikkeling tot klimaatverandering en biodiversiteit; de wetenschap is breed. Denk daarom mee en draag bij aan de nieuwe kennisagenda.

Looptijd van de enquête en vervolgtraject

De enquête kan tot 15 september 2019 worden ingevuld. De vragen worden in samenspraak met betrokken partijen verder ontwikkeld en gebundeld. Mede op basis van de kennis en ervaringen uit het eerste onderzoeksprogramma en de inventarisatie van lopende kennisprojecten zal dit resulteren in een kennisagenda voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.