Mas finansiamentu posibel pa siensia Karibense

Danki na kambio den e areglo di subsidio di NWO, Hulanda ta reforsá kolaborashon ku Karibe. Asina ministro Van Engelshoven di departamento di Enseñansa, Kultura i Siensia a anunsiá awe durante su bishita na Kòrsou. Danki na e kambio den e areglo, for di awor, sientífiko di institutonan di investigashon den parti karibense di Reino Hulandes ta bini na remarke pa finansiamentu di NWO. Ademas, pa medio di e programa di investigashon, NWO ta kontribuí na kontinuidat di e kampo investigativo.

Un estímulo pa e koperashon Hulandes-Karibense

Danki na e kambio den e areglo di NWO, for di awor sientífikonan di institutonan di investigashon na islanan Karibense di Reino Hulandes, for di awor tin akseso kompleto na finansiamento pa investigashon dor di NWO. Di e manera akí, NWO ta stimulá partisipashon di investigadornan karibense na petishonnan regular di NWO. Ademas e programa di investigashon ‘Wetenschap op de Cariben’ ta kontribuí na fortifikashon di sistemanan lokal di konosementu, enfokando riba lantamentu di kapasidat di investigashon, kontinuidat di investigashon i formashon di ret.

Fortifikashon strukturá di e sistema di konosementu

Den e promé fase di e programa di investigashon, NWO a mobilisá e área di investigashon ku ta konserní ku preguntanan den Karibe. E asina yamá ‘NWO-calls’ regular, ku proyektonan den un kantidat diverso di tema, lamentablemente no tin e poder pa fortalesé e sistema di konosementu di manera strukturá den karibe. Ta pa e motibu ei, den e di dos fase, NWO lo fasilitá gruponan di investigadornan bon ankrá den region pa asina ankra e konosementu atkerí i e potensial investigativo fuertemente.

Tokante e programa di investigashon Konosementu den Karibe

E intenshon ta pa e programa di investigashon reklutá dos sientífiko prominente, ku huntu ku e institutonan di konosementu eksistente, lo inisiá gruponan di investigashon nobo i mankomunidatnan den region. “Di e manera akí di un banda sientífikonan ta aportá na desaroyo di konosementu i konstrukshon di kapasidat den region. Di otro banda, nos ke duna un impulso fuerte na e desaroyo di konosementu rondó di preguntanan típiko pa e region di Karibe’, konsehero di maneho Josef Steufer ta bisa. Pa e motibu ei NWO lo traha huntu ku siudadanonan i organisashonnan ku lo trese e puntonan mas importante dilanti. E agenda di konosementu akí lo ta e guia den e programa di investigashon.  

Mas informashon lo sigui          

For di e di dos kuartal di 2019, investigadornan por spera pa haña mas informashon riba e website di NWO.

Fuente: NWO